Płatności

Formą płatności za składane zamówienia jest: przelew pocztowy lub bankowy na rachunek firmowy:

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 43 8025 0007 0052 1677 2000 0010